Ridiculous này sẽ cho bạn một cảm giác cực khoái.

Các Womanizer là một trong những đồ chơi không may nhìn nhất mà tôi đã từng đi qua, nhưng cũng là một trong những hiệu quả nhất. Đồ chơi độc đáo này sử dụng ống hút thay vì rung động, và gây ra cực khoái mạnh mẽ trong một số lượng đáng kinh ngạc thời gian ngắn. Trong một biển rung, đây là lý do tại sao các Womanizer đứng ra.

1440769948755916971

 

Read more

1 2 3 4